Kariera zawodowa to długa i wymagająca podróż. To, jak ją pokonamy zależy w dużej mierze od nas samych.

Zapewne każdy z nas kojarzy to uczucie niepewności, gdy pierwszy raz musiał udać się sam w daleką podróż koleją.

To zagubienie na wielkim dworcu kolejowym: w którą stronę się udać? Gdzie jest nasz peron? Czy na pewno to ten pociąg? A co, jeśli mam zły bilet?

Pytań mnóstwo, a jesteśmy sami i to nasza pierwsza tak poważna wyprawa. Bardzo podobnie wygląda wejście na rynek pracy, tylko zamiast peronów i pociągów, mamy branże zawodowe i wiele przeróżnych firm do których możemy wsiąść. W ręku trzymamy bagaż w postaci naszego wykształcenia i kwalifikacji, ale czy wybierzemy odpowiedni pociąg? Jak będzie przebiegać nasza podróż i czy dojedziemy do upragnionego miejsca? To już w dużej mierze zależy od nas samych!

Stworzyliśmy kompendium wiedzy, którą dobrze posiadać jako młody pracownik, by jak najszybciej odnaleźć się na rynku pracy. Znajdziesz u nas informacje dzięki którym:

Dowiesz się jak efektywnie wykorzystać swoje wykształcenie i kompetencje na rynku pracy. Pokażemy Ci jak znaleźć dobrego pracodawcę i czym go do siebie przekonać. To sprawi, że bardziej świadomie będziesz kierować swoją karierą zawodową.

Poznasz rodzaje umów jakie możesz zawrzeć z pracodawcą i jakie wynikają z nich prawa, ale też obowiązki dla Ciebie. To podstawa, by nie dać się oszukiwać, ale też być fair wobec przełożonych.

Przekonasz się, że współpraca i otwarty dialog w miejscu pracy to najlepsza forma zagwarantowania sobie lepszych warunków na co dzień. W końcu praca stanowi dużą część naszego życia, ale nie zapominamy o czasie wolnym od pracy. Zachowanie równowagi między światem służbowym i prywatnym to klucz, by czuć się dobrze w nich obu.

Młodych pracowników wspierają:

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Jesteś na początku drogi zawodowej. Być może kończysz właśnie szkołę średnią, zawodową. Może zbliża się czas obron i końca studiów. Zastanawiasz się, co dalej. Wyobraź sobie, że Twoja praca, życie zawodowe to nieustająca podróż. Przed Tobą wiele emocji, niesamowite perspektywy, być może jakieś przesiadki po drodze. Zapowiada się ciekawie, prawda? Jednak tak jak do każdej podróży, także do rozpoczęcia pracy należy się przygotować. Spakować choćby podstawowe rzeczy, resztę zawsze można dokupić lub - w przypadku pracy - nabyć wraz z doświadczeniem. Od czego zatem zacząć?

Zanim wyruszysz pociągiem w podróż w kierunku „Pierwsza praca”, odpowiedz sobie na kilka pytań. Jak wyobrażasz sobie swoją pracę marzeń? Na czym Ci najbardziej zależy? Jakie czynniki mogą sprawić, że w pracy będziesz czuł się dobrze? Mając jasny obraz swoich oczekiwań łatwiej Ci będzie wybierać spośród ofert pracy i wsiąść do odpowiedniego pociągu kariery. Jak znaleźć najlepszy kierunek?

Dowiedz się więcej:

Staże i praktyki

Zdjęcie Staże i praktyki

Wiele firm ułatwia absolwentom i studentom rozpoczęcie drogi zawodowej poprzez zaproszenie do udziału w programie praktyk i staży. Podczas takich programów masz szansę poznać specyfikę pracy w danej firmie, a także przekonać się, czy dobrze się czujesz w takim rodzaju pracy i czy chcesz zajmować się tym na stałe. Wielokrotnie uczestnicy programów stażowych po zakończeniu stażu pozostają w firmie i kontynuują pracę, np. na stanowisku specjalisty.

Praktyki to rozwiązanie dla osób, które jeszcze studiują. Odbywają się z reguły w czasie 1-3 miesięcy w wakacje lub w ciągu roku akademickiego w niepełnym wymiarze czasowym i z zachowaniem elastycznych godzin pracy. Pozwala to dostosować czas praktyk do zajęć na uczelni. Praktyki mogą być płatne lub bezpłatne. Staże natomiast skierowane są z reguły do świeżo upieczonych absolwentów lub studentów ostatniego roku. Są płatne i w większości przypadków wiążą się z pracą w pełnym wymiarze godzinowym.

Korzystając z możliwości i biorąc udział w tych programach, dajesz sobie szansę zdobycia pierwszych doświadczeń, które możesz spakować do walizki przed dalszą drogą. Co dalej? Dalej, warto rozeznać się w dostępnych opcjach. W który pociąg wsiąść, w jakim kierunku ruszyć? Jak wybrać pracodawcę i na jakie stanowisko aplikować?

Przeszedłeś pomyślnie rekrutację i rozpoczynasz nową pracę. Przed podpisaniem umowy z pracodawcą warto poznać korzyści wynikające dla pracowników z poszczególnych rodzajów umów, kwestie, które powinny być ustalone przed podjęciem pracy, a także swoje jako pracownika prawa i obowiązki. Przeszedłeś pomyślnie rekrutację i rozpoczynasz nową pracę. Przed podpisaniem umowy z pracodawcą warto poznać korzyści wynikające dla pracowników z poszczególnych rodzajów umów, kwestie, które powinny być ustalone przed podjęciem pracy, a także swoje jako pracownika prawa i obowiązki.

Znajomość swoich praw i obowiązków pomoże uniknąć Ci wielu nieprzyjemnych sytuacji i frustracji związanych z różnego rodzaju nadużyciami czy nieporozumieniami. Osoba zorientowana w prawnych aspektach świata pracy, automatycznie staje się bardziej odpowiedzialna za siebie i swoje miejsce pracy. Te podstawowe rzeczy po prostu opłaca się wiedzieć.

Dowiedz się więcej:

Rodzaje umów

Zdjęcie Rodzaje umów

Pracodawca najczęściej zatrudnia pracownika na umowę o pracę, umowę-zlecenie/o dzieło lub umawia się na umowę b2b, czyli samozatrudnienie pracownika. Każda z umów ma inną podstawę prawną i odmienny charakter.

Najkorzystniejszym dla pracownika rodzajem umowy jest umowa o pracę. Została ona dokładnie opisana w Kodeksie Pracy. Kiedy podpisujemy z pracodawcą tego typu umowę, zobowiązujemy się do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem oraz za konkretne wynagrodzenie.
Umowa o pracę nakłada na pracownika obowiązki, ale daje też więcej przywilejów niż pozostałe umowy, np. płatny urlop lub określone warunki rozwiązania stosunku pracy.

Na początku drogi zawodowej w danej firmie, pracodawca najpewniej podpisze z nami umowę na okres próbny (maksymalnie 3 miesięcy). Taką umowę jednak można podpisać w jednej firmie tylko raz. Po tym okresie pracodawca zawrze z nami jedną z następujących umów: umowę na czas nieokreślony (czyli bezterminową), umowę na czas określony lub umowę na czas wykonania danej pracy. Pracodawca, zatrudniając pracownika, może też podpisać z nim umowę na zastępstwo, np. za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Rodzaj umowy musi być wyraźnie określony w umowie o pracę. Jeśli tak nie jest, określa się go na podstawie okoliczności, które towarzyszyły nawiązaniu stosunku pracy.

By podpisać umowę, obie jej strony muszą najpierw ustalić warunki pracy i płacy. Warunki te nie mogą być gorsze niż te zawarte w prawie pracy.

W rożny, ale ściśle określony sposób, można też rozwiązać umowę o pracę. Może to odbyć się za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu umowy lub z dniem zakończenia pracy, która była powodem zawarcia umowy. Rozwiązanie umowy o pracę jest pisemne. Były pracodawca wystawia nam wówczas świadectwo pracy, potwierdzające przepracowany u niego czas.

Umowa cywilnoprawna

Jeśli chodzi o umowy cywilno-prawne to zarówno umowa-zlecenie, jak i umowa o dzieło zawierana jest na podstawie przepisów umieszczonych w Kodeksie Cywilnym. Są one bardziej elastyczne niż umowa o pracę, ale pozbawiają osoby świadczące pracę na podstawie nich wielu przywilejów, np. urlopu lub zabezpieczeń w przypadku zwolnienia z pracy. Oczywiście, istnieje możliwość wpisania do umowy-zlecenia np. płatnej przerwy urlopowej. Umowa-zlecenie zawierana jest między pracodawcą a pracownikiem na wykonanie konkretnej pracy i najczęściej za określonym wynagrodzeniem. Co ważne, zleceniobiorca (czyli pracownik), podpisując umowę, bierze odpowiedzialność nie za konkretny efekt, ale za staranne wykonanie zlecenia.
Umowa o dzieło zaś dotyczy wykonania określonego materialnego lub niematerialnego dzieła, czyli rezultatu pracy wykonawcy dzieła (pracownika).

W ramach umowy-zlecenia pracodawca może więc umówić się z nami na wykonywanie takich prac, jak np. świadczenie usług marketingowych, obsługa prawna przedsiębiorstwa, cykliczne sprzątanie biura lub zarządzanie nieruchomością. W ramach zaś umowy o dzieło może zlecić nam na przykład: wykonanie mebla, napisanie tekstu czy programu komputerowego, wykonanie sesji zdjęciowej, czy zaprojektowanie budynku lub przeprowadzenie szkolenia.

Jako zleceniobiorcy nie musimy wykonywać pracy w miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę. Nie jesteśmy też stale nadzorowani, a jedynie stosujemy się do wskazówek zleceniodawcy. Realizując umowę o dzieło zaś, sami organizujemy sobie pracę, jej czas i wymiar. Mamy tu pełną samodzielność. Najważniejszy jest efekt końcowy.

Umowa zlecenie może być terminowa. Wówczas określa się termin jej zakończenia lub bezterminowa (zawarta na czas nieokreślony). W każdej chwili obie strony mogą ją wypowiedzieć z ważnych powodów. Umowa o dzieło za to powinna zawierać termin, w jakim dzieło ma być wykonane. Istnieje możliwość odstąpienia od takiej umowy, ale jedynie w szczególnych przypadkach wówczas, gdy dzieło nie zostało jeszcze ukończone. Zapłata za dzieło następuje najczęściej po jego wykonaniu.

Niektórzy pracodawcy lubią podpisywać ze swoimi współpracownikami umowę-zlecenie, bo unikają wówczas ponoszenia części kosztów, które musieliby płacić zatrudniając te osoby na umowę o pracę. Łatwiej też rozwiązać taką umowę. Dlatego zdarza się, że pracodawcy zawierają umowy-zlecenia, choć powinni raczej w danej sytuacji podpisać umowę o pracę. Ważne, że w świetle prawa nie nazwa, ale treść świadczy o charakterze umowy. Więc jeśli taka sytuacja nas będzie dotyczyć, możemy przed sądem domagać się ustalenia stosunku pracy.

Umowa B2B

Zdarza się, że nasz przyszły pracodawca proponuje nam podpisanie umowy B2B (business-to-business). Zawierając ją, stajemy się tzw. samozatrudnionymi.

Samozatrudnienie to w Polsce duże zjawisko. Z badań Eurostatu wynika, że Polska plasuje się na trzecim miejscu pod względem osób samozatrudnionych. Umowa B2B jest popularna szczególnie w niektórych branżach, np. IT czy księgowości.

Pamiętajmy jednak, że B2B to tak naprawdę umowa zawarta nie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a kontrakt między dwoma firmami. Jest on regulowany przez Kodeks cywilny. Nie skorzystamy więc, podpisując go, z uprawnień pracowniczych. Za to powinniśmy mieć w ramach takiej umowy większą samodzielność np. wyboru tego, jak długo i kiedy pracujemy. Możemy też jako firma odliczyć sobie niektóre wydatki związane z prowadzeniem działalności. W tym wypadku jednak sami odprowadzamy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które są dość niskie, co oznacza, że będziemy odkładać mały kapitał na swoja emeryturę. Musimy też prowadzić lub zlecić komuś prowadzenie księgowości naszej firmy.

Podobnie jak przy pozostałych umowach cywilnoprawnych, zdarza się, że firma podpisuje z nami (naszą firmą) umowę B2B, ale w rzeczywistości jej charakter odpowiada bardziej umowie o pracę. Wówczas mamy prawo domagać się przekwalifikowania umowy.

Pamiętaj o planie na przyszłość – gapowicze tracą

Wybierając się w podróż, planujemy wiele czynników, również kwestie dojazdu. Ulgowy, normalny, dobowy czy miesięczny? Opłacamy bilet, bo chcemy mieć komfortową podróż, do której nie trzeba będzie dopłacać w najmniej spodziewanym momencie. Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją pracowniczą podróż, to już teraz warto, żebyś na poważnie pomyślał o tym, co będzie po jej zakończeniu. Wiesz, że na końcu podróży czeka Cię cel. Jesień życia może być naprawdę kolorowa i wygodna, o ile odpowiednio się do niej przygotujemy. Stacja „emerytura” może być okazałą budowlą z udogodnieniami lub przydrożną wiatą bez poczekalni. Będzie najbardziej imponująca, jeśli przez całą swoją podróż będziemy sumiennie odprowadzać składki ze swojej pensji oraz zdecydujemy się na dodatkowe formy oszczędzania w ramach systemu emerytalnego. Sprawdź, jakie masz możliwości zabezpieczenia swojej podróży, a jednocześnie gromadzenia kapitału na przyszłość.

Na system emerytalny w Polsce składają się trzy filary. I filar jest obowiązkowy i organizuje go państwo – w Polsce za wypłatę świadczeń emerytalnych odpowiada ZUS. II filar stanowią Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), które od 2014 r. są dobrowolne (wcześniej były obligatoryjne). Na III filar składają się dobrowolne produkty oszczędnościowe o charakterze kapitałowym – zarówno indywidualne (IKE, IKZE), jak i te organizowane przez pracodawcę (PPE, PPK).

Dlaczego musimy oszczędzać?

Świadczenia emerytalne pochodzą ze składek wpłacanych na bieżąco przez osoby pracujące. Zachodzące obecnie zmiany demograficzne pozwalają oszacować, że z roku na rok sytuacja przyszłych emerytów będzie coraz trudniejsza – rośnie liczba osób w wieku emerytalnym
(w stosunku do osób pracujących), a dodatkowo wydłuża się średni okres trwania życia, a tym samym czas przebywania na emeryturze. Już dziś, statystycznie, na jednego emeryta przypadają 2 osoby w wieku produkcyjnym. Według prognoz, przyszli emeryci miesięcznie otrzymają średnio równowartość 30% przeciętnego wynagrodzenia.

System prywatnego oszczędzania

Powyższe prognozy potwierdzają, że oszczędzanie na przyszłość stało się już koniecznością, a nie możliwością, a o swoją emeryturę możemy – i powinniśmy – zadbać sami. Pytanie tylko dotyczy tego, jak najlepiej to zrobić? Jakie są dostępne sposoby oszczędzania na emeryturę w Polsce?

PPE

Pracownicze Programy Emerytalne to forma grupowego oszczędzania na emeryturę w miejscu pracy. Udział w programie ma charakter dobrowolny – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Do odprowadzania składek do programu (max. 7% wysokości wynagrodzenia pracownika) zobowiązany jest pracodawca, a nie uczestnik. Uczestnicy mogą jednak dobrowolnie finansować składkę dodatkową. Wypłata jest możliwa na wniosek pracownika po uzyskaniu przez niego prawa do emerytury
i realizowana jednorazowo lub w ratach. Oszczędności podlegają dziedziczeniu po śmierci uczestnika PPE.

IKE i IKZE

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dobrowolne produkty, pozwalające na samodzielne gromadzenie oszczędności emerytalnych. Dla osób oszczędzających w ramach obu tych produktów wprowadzono specjalne przywileje podatkowe. Prawo do wpłat na IKE lub IKZE ma osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Uczestnik samodzielnie zasila swój rachunek i sam decyduje, jak wysokie kwoty chce wpłacać i jak często dokonywać wpłat.
W ramach IKE i IKZE w danym roku kalendarzowym można wpłacać środki do określonego limitu.
Wypłacając środki z IKE oszczędzający nie płaci podatku (otrzyma całą kwotę zgromadzoną na IKE). Inaczej niż w przypadku IKE, przy IKZE przewidziano uprawnienie do odliczenia wpłat z danego roku kalendarzowego od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wpłaty na IKZE odliczane są od dochodu przy rozliczaniu PIT, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kwoty niedopłaty należnej Urzędowi Skarbowemu. Środki z IKE i IKZE podlegają dziedziczeniu.

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym na prywatne oszczędności pracownika składa się również jego pracodawca (dopłata od 1,5 do 4%) i państwo (wpłata powitalna i dopłaty roczne). Uprawnieni pracujący w wieku od 18 lat zostają zapisani do programu automatycznie. Uczestnik PPK ma prawo w dowolnym momencie wypłacić oszczędności bez podawania przyczyny. Może także w każdym momencie zrezygnować z programu i do niego powrócić. Dodatkowo środki można wypłacić na preferencyjnych warunkach w przypadku poważnego zachorowania lub na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Gromadzone środki mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu.

Każdy z tych produktów umożliwia oszczędzanie na cele emerytalne (w przypadku PPK środki możesz wypłacić w dowolnym czasie), a ich kapitałowy charakter pozwala na pomnażanie wpłaconych kwot. Chociaż długoterminowe oszczędzanie nie jest łatwe, to perspektywa polepszenia warunków życia w przyszłości powinna być wystarczającą zachętą.

Podróżować można w różny sposób: na stojąco w niezbyt komfortowych warunkach, bez wsparcia innych podróżujących czy konduktora, czekając tylko na okazję by opuścić ten pociąg i przesiąść się do innego w nadziei na lepsze warunki. Choć te wcale nie są nam zagwarantowane w innym miejscu. Po prostu liczymy na to, że gdzie indziej trawa będzie bardziej zielona. Jest też drugi sposób podróżowania po świecie pracy: siedząc wygodnie w przedziale, w którym znamy innych współpasażerów, razem z nimi planujemy naszą podróż, a wszelkie niedogodności czy rzeczy do poprawienia w naszym środku lokomocji zgłaszamy wspólnie do naszego przewoźnika.

To właśnie praca w zespole, naturalne organizowanie się pracowników i otwartość na dialog z pracodawcą sprawia, że polepszamy warunki swojej pracy i nie myślimy o tym, by ją ciągle zmieniać, gdy coś nam nie pasuje. Dzięki wsparciu innych sami mamy możliwość na wprowadzanie zmian, o których myślimy. Ile to już razy jako uczeń, student czy nowy pracownik myślałeś sobie „Nie no, to powinno wyglądać inaczej”. I zapewne Twoje zdanie podzielały też inne osoby, tylko w którym momencie zabrakło tego zorganizowania się i podjęcia odpowiednich kroków. Jeśli pracownicy wspólnie wskażą problemy do rozwiązania, to świadomy pracodawca chętnie podejmie z nimi temat. W końcu to leży w jego interesie, by poprawiać miejsce pracy i tworzyć je jeszcze bardziej efektywnym i komfortowym.

Dowiedz się więcej:

Praca w zespole

Zdjęcie Praca w zespole

Praca zespołowa ma szczególne znaczenie i jest korzystna zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Jak jednak dobrze i skutecznie zorganizować pracę zespołową? Jakie są wyróżniki skutecznej pracy zespołowej? Jak podkreślają specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi na jej końcowe wyniki wpływa przede wszystkim skuteczna komunikacja.

Znaczenie ma też dobra atmosfera w zespole oraz zdolność do jej budowania. Dlatego nie obędzie się bez działań nastawionych na integrację pracowników.

Zespoły funkcjonują najefektywniej wtedy, kiedy wykorzystują talenty wszystkich swoich członków, kiedy wszyscy rozumieją swoje zadania i wiedzą, kto jest za co odpowiedzialny.

Idealny zespół:

  • ma formalnie przydzielone role wszyscy członkowie zespołu wiedzą czego się od nich oczekuje,
  • każdy rozumie, które role należą do określonej osoby, a które są wypełniane wymiennie, oraz jak te ostatnie są przekazywane np. stosowanie określonej procedury przekazywania funkcji,
  • wykorzystuje talenty każdego uczestnika i w taki sposób angażuje każdego członka w działania zespołu, aby nikt nie czuł się odrzucony lub wykorzystany.

Niestety istnieje też szereg zjawisk, które utrudniają osiągnięcie zamierzonych efektów pracy zespołowej. Co można zaliczyć do czynników utrudniających skuteczną pracę w grupie? Utrudnieniem może być także brak zaangażowania poszczególnych członków zespołów, konflikty między pracownikami (najczęściej wynikające z trudności w komunikacji), brak zaufania, rywalizacja oraz brak odpowiedniej motywacji. W związku z budowaniem zespołów mogą pojawić się różne zagrożenia takie jak:

Konflikty

Zespół to zbiór ludzi o różnych charakterach, poglądach i postawach. Ta różnorodność może prowadzić do konfliktów, odmiennych zdań na dany temat. W tym momencie istotna jest rola przywódcy w tworzeniu się grupy. Ważne, by lider potrafił łagodzić konflikty, co więcej starał się tak budować zespół, by nie dochodziło do niepotrzebnych napięć.

 

Próżniactwo społeczne

Jest to psychologiczne zjawisko, które polega na tym, że gdy osoba pracuje w grupie, czuje się anonimowa, przez co może wkładać mniej energii i zaangażowania, niż gdyby pracowała sama. Dzieje się tak dlatego, że rozmywa się odpowiedzialność, pracownik może liczyć na to, że nikt nie zauważy, że zrobił mniej, jeżeli kolega z zespołu zrobił więcej. Można temu zapobiec, rozliczając każdego pracownika z zespołu indywidualnie z cząstkowych zadań.

 

Rozproszona odpowiedzialność

Najczęściej problem ten dotyczy dużych zespołów, ze względu na anonimowość osoby nie czują się odpowiedzialne za wykonanie wspólnego zadania. Dlatego trudno jest ocenić pracę poszczególnych osób, ponieważ zazwyczaj nie wiadomo, kto z grupy pracował więcej, a kto mniej.

 

Konformizm

Jest to zjawisko polegające na tym, że dana osoba podporządkowuje się grupie, tzn. panującym zasadom, wartościom, którymi się kieruje. Dlaczego tak się dzieje? Może to wynikać z obawy przed odrzuceniem. Osoba stara się dopasować, by czuć się w grupie bezpieczniej. Jakie są konsekwencje? Nie ma rozwoju i synergii.

 

Syndrom grupowego myślenia

Zagrożeniem w tym przypadku jest jednomyślność. Jedna osoba rzuca pomysł, reszta go akceptuje, twierdząc, że uważa tak samo. Kryje się tutaj niebezpieczeństwo, ponieważ nie dyskutuje się o tych mniej popularnych, co wcale nie oznacza gorszych, pomysłach. Często te przemilczane, oryginalne pomysły, które nie ujrzały światła dziennego, mogą okazać się tymi najlepszymi.

 

Zbyt wielu liderów w grupie

Może zdarzyć się sytuacja, gdy w zespole pojawi się kilka silnych osobowości, które zaczną rywalizować ze sobą o możliwość bycia liderem. Wyjściem z tej sytuacji może być wytypowanie lidera jeszcze przed rozpoczęciem przez zespół pracy nad projektem. Ważne, by liderem została osoba, która posiada odpowiednie kompetencje miękkie, takie jak: umiejętność organizowania pracy, planowanie, nadawanie wag i priorytetów zadaniom, motywowanie innych do pracy, otwartość, komunikatywność itd.

Jak powinna wyglądać współpraca związków zawodowych z pracodawcą bardzo dobrze obrazuje przykład organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań, która zrzesza ponad 6000 pracowników, czyli ponad 60% całej załogi, stanowiąc największą organizację związkową w przemyśle motoryzacyjnym. O współpracy pracowników z pracodawcą rozmawialiśmy z Piotrem Olbrysiem, przewodniczącym Solidarności w Volkswagen Poznań.

W dzisiejszych czasach nowych technologii coraz trudniej oddzielić życie zawodowe od życia prywatnego. Jako pracownicy nierzadko zabieramy ze sobą służbowe laptopy czy telefony do domów. Często mamy wrażenie, że jeśli wykonamy część pracy w domu, to zmniejszymy sobie natężenie obowiązków nazajutrz, ale też nie oszukujmy się, zdarza się nam korzystać ze sprzętu służbowego także prywatnie. Przez to wciąż mamy dostęp do materiałów związanych z naszą pracą, wciąż jesteśmy online i wciąż siedzimy w sprawach, które powinniśmy zostawić na następny dzień. Dla naszego zdrowia, ale też dla efektywności naszej pracy.

Mieszając ze sobą te dwie sfery życia, możemy doprowadzić do tego, że będziemy nieszczęśliwi i wyczerpani zarówno w pracy, jak i poza nią. To z kolei prowadzi do wypalenia zawodowego, a nawet depresji. Przemęczony pracownik to nieefektywny pracownik i nic nie pomoże to, że postaramy się nadrobić pracę w domu. To błędne koło. Szczególnie łatwo w nie wpaść pracując zdalnie. Także w pracy musimy dbać o skuteczny odpoczynek. Tego zwyczajnie potrzebuje nasz mózg i cały organizm. Nie możemy też zapominać o naszych najbliższych, którzy mogą cierpieć przez to, że zatracamy się pracą. Pamiętajmy: pracujemy po to, żeby żyć, a nie odwrotnie.

Dowiedz się więcej:

Balans pracy zdalnej

Zdjęcie Balans pracy zdalnej

Praca zdalna w ostatnich latach staje się coraz częstszą formą zatrudnienia. Rozwój tego zjawiska drastycznie przyspieszyła pandemia koronawirusa. Wielu pracowników biurowych z dnia na dzień, bez odpowiedniego przygotowania, zaczęło pracować z domu i stan ten często utrzymywał się przez długie miesiące. Niestety również kadra menedżerska nie była przygotowana na nagłe przejście do zdalnego zarządzania zespołem.

Praca zdalna niesie za sobą wiele plusów. Przede wszystkim nie tracimy czasu i pieniędzy na dojazdy do biura, to także większe poczucie swobody. Pojawiają się jednak również zagrożenia. Z badań Monitora Rynku Pracy wynika, że gdy pracujemy zdalnie, ciężej nam zachować work-life balance, czyli umiejętność utrzymania równowagi między życiem osobistym a pracą. Pracownicy w okresie pandemii coraz częściej skarżą się na trudności w oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego. Gdy służbowe komputery i telefony zagościły w naszych domach, okazało się, że częściej niż przed pandemią byliśmy narażeni na wypalenie zawodowe i pracoholizm. Aż 25 proc. ankietowanych spotkało się z częstszymi nadgodzinami. I tu, co ciekawe, pewne czynności wykonujemy po godzinach częściej, jeśli pracujemy z domu. Z badań Monitora Rynku Pracy wynika, że zaledwie 29 proc. pracowników zdalnych nie odpisuje na korespondencję po godzinach pracy. W przypadku pracowników pracujących w biurze liczba ta rośnie do 47 proc.

Okres pandemii spowodował, że praca zdalna stała się okazją do uelastycznienia pracy, przed czym ostrzegały m.in. związki zawodowe. Pracując zdalnie, warto pamiętać, że ten rodzaj wykonywanej pracy nie oznacza przyzwolenia na kontakt z pracodawcami o dowolnej porze dnia lub pracę na okrągło. Bez odpowiedniego wyważenia proporcji między życiem osobistym a pracą jesteśmy skazani na pracoholizm, przemęczenie i wypalenie zawodowe.

Pracując zdalnie, warto wydzielić w swoim mieszkaniu miejsce, w którym będziemy wyłącznie skupiać się na pracy i nie wykonywać żadnych innych czynności. Idealnym rozwiązaniem byłby prywatny gabinet, w którym możemy się zamknąć, ale nie oszukujmy się, niewielu z nas może sobie pozwolić na taki luksus. Zamiast tego, może to być małe biurko w kącie pokoju czy osobny stolik, gdzie zmieścimy się z komputerem i kubkiem kawy. Grunt to nieurządzanie swojej domowej przestrzeni pracowniczej w miejscu, w którym również staramy się na co dzień zrelaksować, np. kanapa czy miejsce przy stole, który służy nam podczas posiłków. Jeśli na tym samym fotelu w południe pracujemy, a wieczorem próbujemy odpocząć, oglądając film, to nic z tego nie wyjdzie. Nasz mózg nie będzie umiał wyjść z trybu służbowego, bo wciąż jesteśmy w tym samym miejscu, w tej samej pozycji. Dlatego warto tak wydzielić sobie przestrzeń w domu, by w jednej części myśleć wyłącznie o pracy, a w drugiej odciąć się od niej myślami i ładować baterie.

Pamiętajmy, że nawet jeśli pracujemy z domu, to pracodawca musi nam zapewnić niezbędny sprzęt do pracy jak komputer czy telefon. Coraz głośniej mówi się o tym, że zatrudniające nas firmy, powinny rekompensować nam koszty związane z wykorzystaniem prądu czy choćby prywatnego fotela. Związki zawodowe jak NSZZ Solidarność coraz głośniej apelują do władz państwa o ujęcie pracy zdalnej w kodeksie pracy. Jest to ważne również ze względów BHP, bo przecież także w domu możemy ulec wypadkowi podczas pracy.

Szukasz porady w sprawach pracowniczych? Skontaktuj się z Krajową Sekcją Młodych NSZZ "Solidarność"

Szukasz porady w sprawach pracowniczych? Skontaktuj się z Krajową Sekcją Młodych NSZZ "Solidarność"

Skorzystaj z formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą.

Dziękujemy za przesłanie formularza kontaktowego.

Organizatorzy projektu: